Konvertering

Öka värdet på dina besökare

När din webbplats fylls med trafik vill vi maximera alla chanser till konvertering. Det är vad trafiken gör som avgör om den är en kostnad eller om den hjälper dig att nå dina affärsmål. En konvertering kan, beroende på vilken verksamhet du bedriver, vara till exempel att någon kontaktar dig via ett formulär eller köper en produkt. Kort sagt är konverteringar handlingar på din webbplats som du definierar som värdefulla för ditt företag. Ofta föranleds en konvertering av en eller flera mikrokonverteringar, alltså handlingar som ökar sannolikheten att en besökare konverterar. Denna process kallas i USA för “The Conversion Funnel”, vi kallar det för konverteringsprocessen.

convertion-ratio

Konverteringsoptimering (CRO)

Konverteringsoptimering (Conversion Rate Optimization) är arbetet som utförs för att öka konverteringsgraden i digitala kanaler. Oavsett om du behöver uppsättning av avancerad mätning av din webbplats, A/B-testning, strategi, UX-design eller rent av en ny webbplats så kan vi hjälpa dig. Vår konverteringsoptimering delas in i fyra delar; mätning, analys, test och förbättring. Beroende på dina behov och önskemål hjälper vi dig genom hela processen, eller endast delar av den. Konverteringsoptimering ger fantastiska resultat, föreställ dig en konverteringsgrad på 1%, som lyfts till 1,5% - bara den decimalen kan innebära ökade intäkter med hela 50 %.

Findson